J a p a n . F a l l . 2 0 0 0

Tokyo International Forum

Take

Nara Yoshiki-En

Sekitei

Tsukemono-ya

Shinjuku

Dango

Ribbon chan

Maiko

Niju-bashi

Nara-koen Shika

Kinka-ji

Shinkansen

Hiroshima

Ojizosama

Sekitei

Bay Bridge

Miyajima

Comme des Garcon

Asakusa

Konpira


Copyright 2000 by Kurt Baumann of ARTwareSoftware New York.UltramenThanks to our friends